Skip to content

%nbsp;

HemVälkommen till Avanti teckenspråkstolk!

Vi är teckenspråks- och dövblindtolkar verksamma främst i Stockholms län men utför även uppdrag i övriga Sverige och utomlands.

Vi har bred kompetens och mångårig erfarenhet av såväl vardagstolkning som utbildningstolkning och har även spetskompetens, till exempel rättstolkutbildning och särskild erfarenhet av tolkning inom socialtjänsten.

Vårt arbetssätt är självklart anpassat till individ och situation och vi värderar vikten av:

  • Rätt tolk på rätt plats
  • Rätt förberedelse för uppdraget.
  • Gott bemötande.
  • Hög tolkteknisk kvalitet.
  • Korrekt uppföljning efter avslutat uppdrag.
  • Kompetensutveckling.

För oss är det viktigt att kommunikationen sker och verkligen upplevs mellan våra klienter och inte med tolken som märkbar budbärare.

Vi strävar efter att följa och möta utvecklingen avseende våra klienters krav och behov.