Skip to content

%nbsp;

Våra tolkar

Susanne Blockert

CODA (Child Of Deaf Adult)
Utbildningsplats: Väddö folkhögskola/ Södertörns folkhögskola
Slutår: 2006
Ytterligare språkkunskaper: Rumänska
2006-2009 Teckenspråks- och dövblindtolk/ Tolkcentralen, Stockholms Läns Landsting

  

 

 

 

 

 

Jenny Sandström

Auktoriserad 2006
Utbildad rättstolk
Utbildningsplats: Väddö folkhögskola
Slutår: 1999
2000-2009 Teckenspråks- och dövblindtolk/ Tolkcentralen, Stockholms Läns Landsting

 

 

 

 

 

 

Shahla Yousef

Auktoriserad 2006
CODA (Child Of Deaf Adult)
Utbildningsplats: Väddö folkhögskola/ Södertörns folkhögskola
Slutår: 2005
2005-2009 Teckenspråks- och dövblindtolk/ Tolkcentralen, Stockholms Läns Landsting

 

 

 

 

 

 

 Avtal för distanstolkuppdrag Tolkcentralen i Stockholm:

Asign

Elin Nyström 

JC tolk 

Joakim Blomqvist