Skip to content

%nbsp;

Våra tjänster

Vi erbjuder tolkning och översättning mellan svenska och teckenspråk. Samtliga tolkar har dubbel kompetens, det vill säga är utbildade teckenspråkstolkar och dövblindtolkar. I dövblindtolkning används flera tolkmetoder; centraltolkning, taktilt teckenspråk, handalfabetering, tydligt tal, syntolkning och ledsagning.

Vårt arbetssätt karaktäriseras av att vi administrerar uppdragen effektivt och genomför beställda uppdrag på följande vis:

Rätt tolk på rätt plats, förberedd för uppdraget, på plats i god tid, med hög tolkteknisk kvalitet och med korrekt uppföljning.
Fortbildning och yrkeserfarenhet i kombination gör att vi kan erbjuda kvalificerad tolkning inom ett brett spektra av uppdragstyper. Vi har också spetskompetenser som rättstolkutbildning, särskild erfarenhet av tolkning inom socialtjänsten samt tredje tolkspråk, nämligen rumänska och persiska.

För att ytterligare höja kvaliteten på våra tjänster arbetar vi aktivt för att erbjuda samma tolkar på återkommande uppdrag.

Det är av stor vikt för oss att varje uppdrag utförs och utvärderas i enlighet med riktlinjer i ”God tolksed” och i dialog med varje tolkbeställare angående specifika önskemål och behov.

Kompetens, erfarenhet och utbildning har vi inom följande områden:

 • Sjukvård
 • Arbetsmarknad
 • Konferenstolkning
 • Myndigheter
 • Rättstolkning
 • Utbildning
 • Fritid- vi utför tolkning exempelvis inom:
 • Föreningsliv
 • Kvällskurser
 • Olika trossamfund
 • Kulturliv
 • Skola
 • Resor
 • Idrott
 • Öppen mottagning (telefontolkning)
 • Bildtelefonförmedling

Beredskapstolkning– vid akut behov av tolk ring Tolkcentralen på 08-123 359 50. Efter kontorstid kopplas du genom knappval vidare till tolkbokningen på 1177 Vårdguiden.