Skip to content

%nbsp;

Tolk till utbildning

Sedan uppstarten 2008 har utbildningstolkning blivit en all större del av våra tolkuppdrag. Vi har avtal med kommuner som ansvarar för att tillsätta tolkar till yrkesutbildning. Vi anlitas även av Stockholms universitet där vi tolkar exempelvis föreläsningar och grupparbeten.

Om du vill ha tolk till utbildning är du välkommen att maila så lotsar vi dig rätt!

bokning@avanti-tt.se