Skip to content

%nbsp;

Beställa tolk

För att beställa tolk, kontakta oss via e-post på bokning@avanti-tt.se

För vardagstolkning*, kontakta din närmaste Tolkcentral.

Tolkcentralen i Stockholm

Taltelefon: 08-123 359 50

Bildtelefon: tc.stockholm@sip.nu

Texttelefon: 08-123 359 90

Fax: 08-123 496 70

E-post: tolkcentralen@sll.se

Hemsida: http://www.slso.sll.se/tolkcentralen.

* Vardagstolkning kan förenklat uttryckt sägas vara sådana uppdrag som landstingen är betalningsansvariga för. Det innefattar allt från läkarbesök, bankärenden och möten till konferenstolkning och tolkning inom föreningsliv eller i religiösa sammanhang. Det är landstingens respektive Tolkcentraler som gör bedömningar av vilka uppdrag som kategoriseras som vardagstolkning.

Några tips när du använder tolk:

  • Tala i vanlig samtalstakt
  • Tala till samtalspartnern, inte till tolken
  • Tala en i taget
  • Ställ inte frågor till tolken under pågående samtal. Tolken kan inte svara samtidigt som tolkningen pågår.
  • Håll start- och sluttid. Tolken kan ha ett annat uppdrag efteråt.

Tack för ditt samarbete.