Skip to content

%nbsp;

Våra tolkar

Susanne Blockert

CODA (Child Of Deaf Adult)
Utbildningsplats: Väddö folkhögskola/ Södertörns folkhögskola
Slutår: 2006
Ytterligare språkkunskaper: Rumänska
2006-2009 Teckenspråks- och dövblindtolk/ Tolkcentralen, Stockholms Läns Landsting

  

 

 

 Kristina Reinholdson

Auktoriserad 2008
CODA (Child Of Deaf Adult)
Utbildad handledare
Utbildningsplats: Väddö folkhögskola
Slutår: 1999
2000-2009 Teckenspråks- och dövblindtolk/ Tolkcentralen, Stockholms Läns Landsting

 

 

Jenny Sandström

Auktoriserad 2006
Utbildad rättstolk
Utbildningsplats: Väddö folkhögskola
Slutår: 1999
2000-2009 Teckenspråks- och dövblindtolk/ Tolkcentralen, Stockholms Läns Landsting

 

 

 

 Sara Sjögren

Auktoriserad 2006
SODA (Sibling Of Deaf Adult)
Utbildad handledare
Utbildningsplats: Nordiska folkhögskolan
Slutår: 2001
2002-2009 Teckenspråks- och dövblindtolk/ Tolkcentralen, Stockholms Läns Landsting

 

 

Shahla Yousef

Auktoriserad 2006
CODA (Child Of Deaf Adult)
Utbildningsplats: Väddö folkhögskola/ Södertörns folkhögskola
Slutår: 2005
Ytterligare språkkunskaper: Persiska
2005-2009 Teckenspråks- och dövblindtolk/ Tolkcentralen, Stockholms Läns Landsting